Apel pentru propuneri de subvenții mici furnizate partenerilor din Republica Moldova în anul 2020- Sunt eligibile ONG-urile și autoritățile locale


Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, în colaborare cu Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, a lansat Apelul de propuneri pentru subvenții mici furnizate partenerilor din Republica Moldova în anul 2020. Proiectele trebuie să fie în concordanță cu Strategia la jumătatea perioadei pentru cooperarea internațională pentru dezvoltare a Republicii Slovace 2019 – 2023 și se concentrează pe unul sau mai multe dintre obiectivele de dezvoltare durabilă selectate:

Fără sărăcie și foame zero (ODD 1,2);
Bună sănătate și bunăstare (SDG 3);
Educație de calitate și egalitate de gen (ODD 4, 5);
Apă curată și canalizare și energie accesibilă și curată (OD 6,7);
Muncă decentă și creștere economică (ODD 8);
Industrie, inovație și infrastructură (SDG 9)
Orașe și Comunități Durabile (SDG 11)
Acțiuni climatice, viață pe pământ și pace, justiție și instituții puternice (OG 13,15,16)
Valoarea maximă a sprijinului financiar este de 10 000 EUR pentru fiecare subvenție. Termenul limită pentru trimiterea propunerilor de proiect a fost stabilit pentru vineri, 28 februarie 2020, ora 16:00 (GMT + 2). Toate informațiile necesare despre procedură și anexele profesionale sunt conținute în anexele de mai jos.

Telefon de contact: +37322200257; +37361000998
Email: smallgrants.sk.md@gmail.com

Sursa: https://infoimpact.md/2020/02/11/call-for-proposals-for-small-grants-provided-to-partners-in-the-republic-of-moldova-in-the-year-2020/?fbclid=IwAR1047pZRMqj00p_O4IcbAYj9NY4L3nMS2KEmTdyLW72hHvtLsqzDr57MjY


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *