Apel de înscriere la Școala de Toamnă eTwinning, Ediția 2019


BNA eTwinning Plus Moldova-Universitatea Tehnică a Moldovei, anunță înscrierea profesorilor la Școala de toamnă eTwinning, care va avea loc pe data de 23 noiembrie 2019. Scopul principal al acestui eveniment fiind formarea competențelor de comunicare, colaborare și digitale în vederea sporirii indicilor de calitate la implementarea proiectelor eTwinning de către cadrele didactice.

Cu titlul sugestiv de Cei 4 C ai proiectelor eTwinning – Calitate, Creativitate, Comunicare și Cooperare” școala de toamnă își propune să familiarizeze profesorii cu indicii de calitate a proiectelor eTwinning, să formeze deprinderi de lucru în colaborare prin intermediul instrumentelor platformei eTwinning și a instrumentelor TIC și să ofere exemple de integrare  a conținuturilor curriculare în cadrul proiectelor eTwinning pentru asigurarea calității acestora. 

Mai mult decât atât Școala de toamnă eTwinning se adresează nu doar profesorilor debutanți ci și celor cu experiență în implementarea proiectelor eTwinning.

Atelierele de lucru vor fi conduse de către eTwinneri cu experiență în implementarea proiectelor eTwinning, ambasadori eTwinning din Republica Moldova și România.  

Criterii de eligibilitate

La momentul completării cererii de participare, solicitanții trebuie: 

  • să fie membri ai comunității eTwinning 
  • să posede competențe de bază de utilizare a calculatorului
  • să fie disponibili pe toată durata evenimentului
  • să fi aderat la cel puțin un proiect eTwinning, care la momentul aplicării să fie activ.

Numărul de participanți este limitat. Astfel 30 de locuri sunt alocate profesorilor debutanți și alte 30 – profesorilor cu experiență în implementarea proiectelor. Doritorii de a participa vor completa o cerere de participare diferențiată, astfel cererea pentru debutanți o găsiți aici, iar cea pentru cadre didactice cu experiență în implementarea proiectelor eTwinning o găsiți aici

Important! 

Selecția se va face în ordinea primirii formularelor cu respectarea criteriilor de eligibilitate enumerate mai sus precum și conform distribuției rural/urban, sud/centru/nord. 

Termenul limită de completare a cererii de participare este 10 noiembrie 2019. Cererile depuse după acest termen nu vor fi examinate.

Rezultatele selecției vor fi anunțate prin intermediul site-ului național eTwinning – www.e-twinning.utm.md

Participanții vor primi un certificat de participare acreditat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Participarea la acest eveniment este gratuită, costurile de organizare precum și cele aferente acestui eveniment (rambursarea cheltuielilor de transport profesorilor din regiuni și alimentarea) vor fi suportate din grantul acordat de către Comisia Europeană și de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.


6 Replies to “Apel de înscriere la Școala de Toamnă eTwinning, Ediția 2019”

  1. Aș dori foarte mult să particip la acest seminar pentru a putea să mă includ activ în proiecte etwinning. Mulțumesc frumos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *