Apel de înscriere la cursul online ”Proiectele eTwinning – educație prin colaborare”


În condițiile digitizării societății moderne se mărește distanța fizică dintre oameni în timp ce virtual oamenii comunică tot mai mult. Tot mai multe lucruri trec în domeniul virtual printre care afacerile, divertismentul, cumpărăturile, etc. Educația nu rămâne în urmă de aceste tendințe. Dar așa cum genetic ființa umană este programată să fie totuși socială oamenii învață mai mult și mai bine în colaborare decât ar învăța separat. În acest context, din cauza trecerii la domeniul virtual apare necesitatea de a învăța elevul să colaboreze pentru a învăța împreună și în lumea online. Deci educarea unei generații care ar fi eficientă în a colabora și învăța împreună în spațiul nu doar real dar și virtual devine o necesitate. 

Platforma eTwinning este în acest sens un răspuns la această necesitate, prin politicile educaționale, instrumentele și exemplele de bune practici pe care le oferă. eTwinning este platforma care facilitează învățarea prin colaborare. 

Acest curs se axează pe dezvoltarea competențelor digitale la cadrele didactice prin informarea și formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor platformei eTwinning și a altor instrumente Web 2.0 în vederea asigurării învățării prin colaborare în cadrul proiectelor eTwinning.

Cursul este organizat în 5 module, în care cadrele didactice realizează o trecere etapizată de la noțiunea de proiect eTwinning până la instrumentele platformei prin intermediul cărora poate fi realizată învățare prin colaborare.

Obiective de învățare

  • Familiarizarea cu conceptul de proiect eTwinning
  • Explorarea instrumentelor și resurselor disponibile pe platforma eTwinning pentru realizarea învățării prin colaborare 
  • Înțelegerea principiilor de utilizare a instrumentelor TIC în cadrul proiectelor eTwinning
  • Utilizarea instrumentelor platformei pentru a asista învățarea prin colaborare 
  • Analiza modalităților de învățare de la egal-la-egal în cadrul comunității eTwinning

Cerințele cursului 

Cursul este deschis pentru profesorii înregistrați pe platforma plus.etwinning.net, care sunt interesați de a învăța sau de a-și perfecționa abilitățile de învățare și participare prin colaborare prin intermediul platformei eTwinning. Cu toate acestea cursul se adresează în mod special debutanților sau celor cu experiență redusă de participare pe platformă. 

Pentru înscrierea la curs este nevoie de acces la internet, un nivel elementar de cunoaștere a calculatorului și de abilități de navigare pe internet.

Cursul va necesita aproximativ 4-6 ore de studiu săptămânal (30 ore total). 

Limba de instruire: Româna

Perioada de desfășurare: 02 -30  decembrie 2019

Durata: 30 ore de formare la distanță și activitați practice

Unde? Cursul se va desfășura pe platforma MOODLE

Module

Modulul 1: Introducere în curs. Generalități

Modulul 2: Parteneriate educaționale online. Proiectele eTwinning și esența lor.

Modulul 3: Spațiul de desfășurare a proiectelor eTwinning. Twin Space.

Modulul 4: Comunicare, colaborare, diseminare și învățare de la egal la egal pe platforma eTwinning.

Modulul 5: Evaluare și feedback

Certificare

Participanții la curs care vor acumula 75% la realizarea sarcinilor vor primi certificate de participare digitale (30 de ore de formare la distanță și activități practice).

Profesori

Nederiță Liliana, Ambasador eTwinning, Coordonator pedagogic

Dimitriu Angela,  Ambasador eTwinning

Cadrele didactice interesate de cursul online ”Proiectele eTwinning – educație prin colaborare” sunt invitate să completeze formularul de aplicare până la data de 30 noiembrie 2019, ora 18:00

Termen limită de aplicare 30 noiembrie 2019.


8 Replies to “Apel de înscriere la cursul online ”Proiectele eTwinning – educație prin colaborare””

  1. Aș dori să cunosc mai multe informații în ceea ce privește utilizarea instrumentelor WEB în cadrul orelor de predare,să-mi dezvolt abilitățile pentru a participa in proiectele eTwinning.

  2. Ce înseamnă profesori înregistrați pe platforma plus.etwinning.net?
    Sunt lector universitar la Academia de arte, specialitatea Design vestimentar. Mă interesează acest curs, ar fi util în domeniul nostru?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *