AO “AVE Copiii” angajează Pedagog Social


AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează PEDAGOG SOCIAL pentru PROIECTUL „Increasing resilience for leaving care youth from rural areas in Chisinau in 2020”.

POZIȚIE: full – time

Se subordonează Coordonatorului de Proiect.

SARCINILE DE BAZĂ:
– Participă și/ sau organizează la propria discreție și conform Proiectului, proceduri de Management de caz (evaluări inițiale/ evaluări complexe, planuri individuale de asistență, etc.) a beneficiarilor;
– Instituie și menține contacte permanente cu toate serviciile sociale la nivel local I și II, cu instituțiile educative (școli profesionale) și sociale (centre comunitare, servicii speciale, etc.) care deservesc beneficiarii Proiectului, precum și cu furnizori;
– Participă activ la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
– Organizează și livrează consilierile individuale și de grup a beneficiarilor Proiectului (fete și băieți cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani);
– Identifică și facilitează accesul la activități de voluntariat a beneficiarilor;
– Implică beneficiarii și organizează împreună cu beneficiarii activitățile de peer-to-peer;
– Introduce datele cu caracter personal ale beneficiarilor în baza de date și duce evidența lor;
– Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoartele lunare despre activitate;
– Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii și beneficiarii Proiectului;
– Dezvoltă relaţii armonioase şi eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul şi în afara Proiectului;
– Execută orice alte dispoziţii date de Coordonatorul de proiect și/ sau Directorului Executiv în realizarea strategiilor Asociaţiei;

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂŢII: IMEDIAT

STUDII ȘI ABILITĂȚI:
Obligatoriu: Studii superioare în Pedagogie sau Asistență Socială;
Avantaje: Formare în drepturile copilului, animație de timp liber, activități de la egal la egal, politici sociale naționale și internaționale etc;
Cunoștințe: Operare PC: Word, Excel, Acces, Power Point; abilități avansate de navigare pe Internet și Poștă electronică.
Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj;
Competențe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; previziune a evoluţiei evenimentelor; redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; decizie și asumarea responsabilității; preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei de Proiect;
Competențe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare de conflicte; abilităţi de comunicare interpersonală; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; negociere;
Calități personale: Orientare spre rezultat; leadership; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.
Permis de conducere cat. B, reprezintă avantaj.


EXPERIENŢĂ:
o Minimum 2 ani de experienţă profesională în pedagogie sau asistență socială;
o Experiență de traduceri verbale și scrise în și din Română – Rusă;
o Experiență avansată în logistică.

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI:
o Coeficientul de absorbţie a bugetului 98%;
o Respectarea termenelor planificate în proporţie de peste 95%;

CONDIŢII:
o Programul de lucru 8 ore/ zi și suplimentar în cazurile de necesitate;
o Condițiile materiale:
o ambientale: nu lucrează în condiții ambientale deosebite;
o deplasări: face deplasări frecvente, în afara Asociației, în țară, și, în funcție de necesitate, la delegare, în străinătate;
o spațiu: are birou propriu;
o condiții suplimentare: (fac parte din categoria de beneficii) acces la telefonul mobil de serviciu, PC, mașina de serviciu;
o Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc.;

CERINŢE DE APLICARE:
Data limită pentru depunerea dosarului – 24 martie 2020, ora 18:00. Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi analizate.
CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare, în limba Română, vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”PEDAGOG SOCIAL”.

Atenție!!!
Transmiterea dosarelor reprezintă acordul automat al persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Postul este subiect al Politicii de Protecție a Copilului a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”. Documentul poate fi accesat la http://avecopiii.md/documente-oficiale/politica-de-protectie-a-copilului/. Transmiterea dosarului reprezintă semnarea automată a Declarației pe propria responsabilitate din Politica de Protecție a Copilului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 069556150 persoana de contact – Angelica Russu.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *