Analiza Comprehensivă a Sectorului de Tineret pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării


Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) s-au întrunit într-o ședință de lucru privind inițierea procesului de elaborare a Studiului de Analiză Comprehensivă a sectorului de tineret.

Evenimentul a avut drept scop informarea Grupului de Referință privind obiectivele și necesitatea elaborării Studiului de Analiză Comprehensivă a sectorului de tineret, prezentarea cadrului conceptual al studiului și a metodologiei de cercetare, a instrumentelor și cronologia activităților.

Studiul nominalizat presupune examinarea situației sectorului de tineret în Republica Moldova; studierea performanțelor și realizărilor sectorului de tineret din ultimii 5 ani din punct de vedere al eficienței și eficacității; analiza capacităților sistemului de tineret de a furniza servicii și programe de calitate, durabile la nivel național și local; analiza cost-beneficiu; elaborarea recomandărilor strategice pentru revitalizarea sectorului de tineret și dezvoltarea acestuia.

În mesajul său, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Adrian Băluțel, a mulțumit partenerilor UNICEF Moldova și UNFPA Moldova pentru contribuția și implicarea substanțială în procesul de elaborare a Studiului de Analiză Comprehensivă a sectorului de tineret, specificând că acest document va fi un punct de reper important la planificarea strategică a ministerului, pe dimensiunea de tineret. În context, oficialul a subliniat necesitatea conjugării eforturilor tuturor factorilor de interes comun, precum reprezentanții autorităților publice centrale, societatea civilă, organizațiile și instituțiile internaționale din Republica Moldova, în scopul accelerării și eficientizării impactului pe care le au politicile și programele pentru sectorul de tineret.

Ședința de lucru a culminat cu o sesiune de întrebări, răspunsuri și sugestii privind eficientizarea sistemică și funcționarea durabilă a sectorului de tineret.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *