Rоlul mеtоdеlоr intеrасtivе în dinаmizаrеа prосеsului еduсаțiоnаl lа сhimiе.

Rоlul mеtоdеlоr intеrасtivе în dinаmizаrеа prосеsului еduсаțiоnаl lа сhimiе.

Сеrințеlе în сrеștеrе аlе sосiеtății impun sistеmului еduсаțiоnаl еxаminаrеа pоsibilitățilоr dе сrеаrе а соndițiilоr în саrе соpilul să sе pоаtă ușоr аdаptа lа соndițiilе nоi ...
Giveci cu lalele- machetele imprimabile

Giveci cu lalele- machetele imprimabile

Vă prezint o felicitare insiprată (nu este ideea mea), care poate fi utilizată pentru sărbătorile primăverii și este foarte ușor de realizat cu copiii mici. ...
Clasa X. Biologie/chimie Activitate extracurriculară. Oaspeții lui Prier

Clasa X. Biologie/chimie Activitate extracurriculară. Oaspeții lui Prier

Scenariul activității extracurriculare Oaspeții lui Prier BOGDAN După-atâta frig şi ceaţă Iar s-arată soarele. De-acum nu ne mai îngheaţă Nasul şi picioarele! Cu narcişi, cu ...
Clasa X-XII. Matematica.

Clasa X-XII. Matematica.

Diseminarea bunelor practici în pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de BACALAUREAT la Matematică Prioritatea dominantă  la finele învățământului liceal, prin examenul de BAC, este  evaluarea ...
Test online -Metoda Mersului Invers

Test online -Metoda Mersului Invers

Faţă de ce înălţime avea la naştere, Răducu avea anul trecut triplu. A mai crescut cu 18 cm şi acum are 159 cm. Câţi cm ...
Fișe de lucru asupra cuvintelor la tema Transport

Fișe de lucru asupra cuvintelor la tema Transport

Toate cele cu imagini sunt pentru copii mici, celelalte fără imagini sunt aceleași doar că deja pentru cei mai mari. ...
WordPress Video Lightbox