Agende noi pentru elevii din ciclul primar și gimnazial


Întreprinderea de Stat „Mold-Didactica” vă aduce la. cunoștință că pentru anul școlar 2019-2020 a elaborat Agendele elevului (modele noi):

– agenda elevului, cl. I;

– agenda elevului, cl. II-IV;

– agenda elevului, cl. V-XII.

Agendele sunt elaborate ținând cont de particularitățile de vârsta și sunt realizate în stricta conformitate cu Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2019-2020. De asemenea agendele conțin un bloc de informații cu caracter utilitar, oferit de Serviciul de stat pentru situații excepționale.

Agendele pentru clasele ciclului primar sunt coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și corespund conceptului evaluării criteriale prin descriptori (ECD).

Pe paginile agendelor se regăsesc Drepturile și Obligațiile elevilor, extrase din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general, ciclul I si ciclul II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației.

Directorii instituțiilor de învățământ din republică, sunt invitați să facă comenzi de agende la IS „M old-Didactica”, molddidactica@yahoo.com (MD-2020, mun. Chișinău, str. Socoleni, nr. 16/1), telefoane de contact: (022)46-40-96, (022)46-08-69 (telefon/fax), (022)46-05-57 (director general), în termen de 5 zile.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *