A fost emisă circulara MSMPS cu privire la prezentarea certificatului de contact de la medicul de familie


🔰Certificatul nu se va solicita după 3 zile de absență pentru a diminua circuitul neargumentat în instituțiile medicale.
🔰Părintele semnează o declarație pe propria răspundere. Doar dacă copilul a suferit de o infecție respiratorie, inclusiv Covid-19, este necesar certificatul și consultația la medicul de familie.
🔰Totodată, admiterea copiilor nevaccinați în colectivități este interzisă.

În conformitate cu prevederile art.52, subpunctul (6) al Legii nr.10 din 03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice „(6) Admiterea copiilor în colectivități și instituții educaționale și de recreere este condiționată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice”. Reieșind din prevederile menționate:

1. Copiii, părinții/reprezentanții legali ai cărora refuză neargumentat vaccinarea – nu se vor admite în colectivități de copii. În cazurile respective se va recomanda accesul la procesul educațional în regim online.

2. Copiii, care din diverse motive realizează vaccinarea conform calendarului individual de imunizări vor prezenta educatorului/dirigintelui certificat de la medicul de familie, în care se va indica programul de vaccinare individual, data ultimei vaccinări și data următoarei vaccinări planificate, inclusiv permisiunea frecventării colectivității de copii.

3. În cazul copiilor, care au contraindicații medicale permanente sau temporare la vaccinare, decizia privind admiterea la instituția educațională se va efectua în urma evaluării riscurilor infecțioase de către medicul de familie, la necesitate în comun cu medicii specialiști de profil și medicul imunolog. În aceste cazuri va elibera certificat cu recomandări privind posibilitatea frecventării instituțiilor de învățământ sau accesul la studii în regim on-line.


One Reply to “A fost emisă circulara MSMPS cu privire la prezentarea certificatului de contact de la medicul de familie”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *