A fost aprobat „Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice”


Guvernul a aprobat pe 7 octombrie, „Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice”. Documentul stabilește criteriile minime aplicate la evaluarea bibliotecilor publice, modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de evaluare a bibliotecilor publice, precum și categoriile atribuite bibliotecilor în urma evaluării.


 
Scopul Regulamentului este de a stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecilor publice, de a identifica un ansamblu de cerinţe minime obligatorii pentru organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice şi de a orienta şi optimiza activitatea acestora, precum şi de a stimula motivaţia personalului bibliotecilor publice de a spori performanţele bibliotecii.
 
Criteriile minime în baza cărora se realizează evaluarea bibliotecii publice sunt: cota de atragere a membrilor comunităţii la bibliotecă; colecţii şi resurse informaţionale variate, corespunzătoare profilului comunităţii; impactul serviciilor, care sunt dezvoltate conform necesităţilor membrilor comunităţii și eficienţa utilizării bugetului şi dezvoltarea parteneriatelor.
 
Astfel, evaluarea bibliotecii publice se realizează în cinci etape: planificarea procedurii de evaluare a bibliotecii publice; iniţierea procedurii de evaluare; evaluarea bibliotecii; adoptarea deciziei cu privire la evaluare și acordarea categoriei de evaluare bibliotecii.
 
În funcţie de punctajul total acumulat urmare a evaluării, indiferent de categoria deţinută sau de cea solicitată, bibliotecii publice i se atribuie una dintre următoarele categorii: superioară, I, II, III, IV.
 
Menționăm că evaluarea bibliotecii publice poate fi iniţiată înainte de expirarea termenului de 5 ani, dar nu mai devreme de la expirarea a 3 ani de la ultima evaluare sau de la data instituirii bibliotecii.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *